Služby

 • Vypracování projektu
 • Revizní zprávy
 • Přihlášky k odběru el. energie

Prováděné montáže

 • bytových instalací
 • průmyslových instalaci
 • zemědělských instalací
 • zdravotnické prostory
 • kabelové rozvody
 • veřejné osvětlení
 • hromosvody
 • prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů
 • revize ručního elektrického nářadí